De Vuntus, onze rustige plas, nu ook slachtoffer van het Gebiedsakkoord!

De Vereniging Behoud Loenderveense Plas heeft haar commentaar op de concept MER klaar om te versturen naar de projectleider van de Provincie.
We hebben met veel ontsteltenis het rapport gelezen. Ik wil graag het volgende met jullie delen, omdat niet alleen de Loenderveense Plas maar ook onze Vuntus-plas wordt opgeofferd. Het is werkelijk krankzinnig dat mensen achter een bureau dit plan durven te schrijven en te presenteren.

– LV3 kort:  deze variant is al vaak besproken. Een sluis door de Lambertszkade, een 300 tot 600 meter lange damwand door de Loenderveense Plas. Onze voorspelling in 2017, werd door raadsleden van het CDA in de gemeente Wijdemeren als belachelijk bekritiseerd, maar achter deze damwand komt dus werkelijk een dijk van 10 tot 15 meter breed. Hierop zal nieuw riet gaan groeien voor de rietvogels.  In het Wijde Blik en de Loenderveense Plas waar de sluis komt, bevindt zich Kanswier, door de aanleg van deze sluis zal de Kranswier vernield worden, hoe wordt dit gemitigeerd?
Door de Horndijk (bij nr 12) wordt een duiker geplaatst (hoogte 1,5m) breedte is nog onduidelijk. In de Vuntus komt een balkenlijn die ervoor moet zorgen dat de sloepen vanuit de Loenderveense Plas naar de heul gaan. Kunnen wij als bewoners aan de Vuntus nog vrij over de plas varen als deze balkenlijn er ligt?
Wat levert deze extra vaarverbinding nu op? Een kort rondje varen, slechts een half uur sneller. Hoeveel extra sloepen zullen er varen?
Dit is de onderliggende rekensom uit het rapport die wordt gebruikt om het aantal extra vaarbewegingen te voorspellen. Men gaat ervan uit dat er 15 topdagen per jaar zijn. Op deze topdagen zullen er 300 extra sloepen per dag gaan varen. Dat zijn 30 sloepen per uur, dat is 1 sloep per 2 minuten. Wat wordt de wachttijd bij de nieuwe sluis? Dat is niet meegenomen in de MER. Hoeveel extra auto’s zullen er op deze topdagen Loosdrecht aandoen? 

Gaan we 7 miljoen euro uitgeven aan een vaarverbinding die slechts 15 minuten sneller varen oplevert? Of gaat het toch om de beurs van de watersportondernemers aan het Wijde Blik?
Kunnen de kinderen bij het Vuntus-standje nog veilig zwemmen als er 300 sloepen per topdag langs hen varen om naar de Loosdrechtse plassen te gaan? Dat wordt niet onderzocht in het rapport.
Verder wordt er een deel van de Vuntus afgesloten om de natuurschade die de vaarverbinding in de Vuntus aanricht te mitigeren. Wat vinden jullie, 
als aanwonende aan de Vuntus hier nu van? Laten we dit nu werkelijk allemaal gebeuren?  Niet alleen de Loenderveense Plas maar ook de Vuntus zal drukker worden, geluid, vervuiling, herrie. De kwaliteit van ons leven wordt door 21 partijen van het gebiedsakkoord over boord gegooid. En ga nu niet zeggen, ze hebben toch mooie huizen, wat zeuren ze. Daar gaat het hier niet om. We zijn hier komen wonen voor de natuur en de rust. Stel je voor dat er zo’n plan bij jou in de voor/achtertuin wordt afgevuurd, wat zou jij doen?