Het behoud van de Loenderveense Plas

 

Een Natura 2000 gebied : beleven, gebruiken en beschermen!

Gemeente Wijdemeren en de provincie Noord Holland hebben  het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gemaakt. Dit plan omvat vele projecten die goed zijn voor de omgeving, uitdiepen van de Loosdrechtse plassen is daar één van.
Echter, project 1.3  het maken van een vaarverbinding tussen de Wijde blik en de Loosdrechtse plassen voor de pleziervaart, is een project die wij als natuurliefhebbers en inwoners van de Gemeente Wijdemeren niet kunnen goedkeuren. Wij vragen hiervoor je aandacht.

16 Responses

 1. Helge Bonset

  Een paar dingen zijn mij niet duidelijk.
  1) Voor zover ik weet is de Loenderveense Plas bezit van, of in ieder geval onder beheer van Waternet, een organisatie die m.i. nooit met deze plannen akkoord zal gaan.
  2) Waar zou het bewuste kanaal precies moeten gaan lopen? Ik mis een kaart die dat duidelijk maakt.

  Like

 2. ellen griek-van det

  Bijgaand de antwoorden:

  1) Waternet is mede-ondetekenaar van het Gebiedsakkoord voor de Oostelijke Vecht Plassen.
  In het concept van dit akkoord is ook een paragraaf opgenomen over de vaarverbinding tussen het Hilversumse Kanaal/het Wijde Blik en de Loosdrechtse Plassen.
  In de bijlagen van het concept-akkoord is een van de varianten voor deze vaarverbinding een afgesloten kanaal in de Loenderveense Plas met een uitgang bij de Alambertzkade en een uitgang bij de Bloklaan.
  Een andere variant is een verbinding tussen de Vuntus en een (korter) kanaal in de Loenderveense Plas.
  Voor Waternet is het een voordeel dat het water van de weg (Horndijk en Veendijk) wordt opgevangen in het kanaal in; dat zou de kwaliteit van het water in de Loenderveense Plas ten goede komen.
  Waternet is helaas wel akkoord gegaan om deze variant te onderzoeken.

  2)Waar zou het bewuste kanaal precies moeten gaan lopen? Ik een kaart die dat duidelijk maakt.
  Het kanaal zou parallel aan de Horndijk en Veendijk moeten gaan lopen. Op onze vragen waar precies de doorgangen zijn gepland hebben we geen goed antwoord gekregen van de Provincie en de Gemeente. Een tweede variant voor het kanaal zou vanaf het midden van de Horndijk lopen parallel aan de Horndijk, maar met een brug of sluis als verbinding tussen de Loenderveense Plas en de Vuntus.

  Like

 3. Wim

  Een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse plassen en het Wijde blik kan uitsluitend o.b.v. een ondiepe vaarverbinding. In de Loosdrechtse Plassen vormt de waterplant Cabomba (Waterwaaier) een ware plaag. Sloten groeien dicht, kanoën kan moeilijk zijn, visser en zwemmers hebben last van de lange plantenstengels en het belemmert zelfs hier en daar de gemotoriseerde pleziervaart. Gelukkig verspreid de Cabomba zich niet over open delen van de plas. Hij heeft ondiep water nodig (zie website gemeente Wijdemeren en daarmee wordt ook het Wijde blik tot toekomstige probleemgebied uitgebreid worden! De gemeente bestrijd sinds 2014 dit probleem en heeft nog steeds geen passend antwoord en de Cabomba groeit gestaag verder. https://goo.gl/uBrg26

  Like

 4. Volkert van den Berg

  Aantasting van de natuur. Niet doen, de watersport heeft voldoende mogelijkheden in de omgeving.

  Like

  1. Ellen Griek-van Det

   Helemaal met u eens. Er verdwijnt al veel aan natuur. Kunnen niet zonder natuur en het moet zeker behouden blijven ook voor de na ons komende generaties.

   Like

 5. Marco braaf

  Wat ik zelf ook vind doet er niet toe, maar juist waar veel watersport bedreven wordt is de grote Karekiet juist het meest gezien. Zo blijkt uit de radio uitzendingen van Vroeg Vogels. En we hebben het hier toch niet over intensieve watersport maar slechts een over een doorvaart. Wel achter jullie mooie huisjes, ja dat is vervelend, dat snap ik wel maar de natuur zal er echt niet door aangetast worden wel wordt het iets minder stil achter het huis. Gebruik de juiste argumenten en ik steun jullie. Er is genoeg watersport in dit gebied. Maar misbruik niet de natuur als argument wat immers kijk je naar de Loosdrechtseplassen waar intensief watersport wordt bedreven dan zie je daar dat de grote Karekiet, Snor, Purper, Blauwe en Zilverreiger, Rietzangers, ijsvogels en nog veel meer gewoon voorkomen.

  Like

 6. Sebastiaan

  Als fervent watersporters met ligplaats Kortenhoef, bezoeken we zowel de Wijde Blik als ook de Loosdrechtseplassen. De Wijde Blik (WB) bezoeken we voor de rust, de Loosdrechtseplassen (LP) voor de variatie in aanlegplaatsen/vaarmogelijkheden. Een rechtstreekse koppeling tussen beide plassen zorgt voor vermenging, waardoor de Wijde Blik niet meer de rustige plek is. Er zijn inderdaad twee mogelijkheden om van de WB naar de LP te gaan. Laat de gemeente Wijdemeren en de provincie extra aandacht schenken aan het upgraden/bijhouden van de bevaarbaarheid van de
  ’s Gravelandsevaart / Oostelijke Drecht en het tolvrij maken van de Mijndensesluis.

  Wij kunnen ons niet voorstellen dat een kanaal in een natuurgebied gaat bijdragen aan extra sloepen uit Amsterdam. Om van Kortenhoef naar Amsterdam te komen ben je al 3 uur kwijt. Uitgaande van 8 uur varen op een dag, zouden Amsterdamse sloepen nog geen twee uur op de Loosdrechtseplassen zijn. Kortom zonde van het geld, de natuur, de rust en de onvrede van de Oud Loosdrechters.

  Like

 7. Koen

  Gisteren fietste ik over de Horndijk. Ik had al het een en ander vernomen over de actievoerende bewoners van dat vroeger zo pittoreske strookje land met kleine huisjes en charmante woningen. De Werkgroep Behoud Loenderveense Plas is strijdbaar als jullie schrijven “Wij, bewoners van de Horndijk beschermen dit prachtige gebied.” en “wij als natuurliefhebbers en inwoners van de Gemeente Wijdemeren kunnen dit niet goedkeuren.” ”Van alleen maar nimby (not in my backyard) is geen sprake.” Nu kan ik me alleen even niet spontaan herinneren wanneer jullie de voorlaatste keer met z’n allen de barricades zijn opgegaan, maar dit terzijde. Er verrezen én verrijzen tussen de twee plassen steeds grotere en hogere villa’s, niet zelden in een bouwstijl die vals uit de toon valt bij hoe het ooit was. Haaks op de historisch culturele waarde die jullie zo zeggen te koesteren. Jullie noemen de ‘ongeschonden horizon’ als een groot goed. Nou, het is maar net vanaf welke kant je die bekijkt.

  Like

 8. Koen

  Ik vind het betreurenswaardig dat jullie steeds onderstaand stukje verwijderen
  Reactie op de reactie:
  Als jullie het op jullie eigen website over Historisch Culturele waarde hebben, dan noemen jullie toch echt de dijken en niet de horizon. Die horizon wordt er nu bijgesleept. Daarover gesproken, ik had het over de horizon die geschonden wordt door steeds grotere en hogere villa’s op de Horndijk. Daarvan zeggen jullie nu eigenlijk: Dat geeft niet, want het mag van de overheid. Ja, die vermaledijde overheid, we hebben er weinig mee op, tenzij we er ons voordeel mee kunnen doen

  Like

Reacties zijn gesloten.