Onze bezwaren en ons voorstel!

Een Natura 2000 gebied : beleven en beschermen!

Gemeente Wijdemeren en de provincie Noord Holland hebben  het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gemaakt. Dit plan omvat vele projecten die goed zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld het uitdiepen van de Loosdrechtse plassen is daar één van.
Echter, project 1.3  het maken van een vaarverbinding om sneller van het Wijde Blik naar de Loosdrechtse plassen te kunnen varen, is een project dat wij als natuurliefhebbers en inwoners van de Gemeente Wijdemeren afkeuren.
De Loenderveense Plas is uniek en een Natura 2000-gebied. Een prachtig natuur gebied dicht bij Utrecht en Amsterdam. Er verblijven beschermde vogels, zoals de Purper Reiger, de Smient, het Nonnetje, de Zwarte Stern en de Grote Karekiet. De open plas geeft bescherming aan de vogels. Door het bouwen van een vaart met damwand zal de rustplaats voor deze vogels voor altijd verstoord zijn. Vele recreanten komen naar de Loenderveense Plas voor het uitzicht op het water en de rust. 

Bezwaren:
De Vereniging Behoud Loenderveense Plas heeft zes bezwaren: Wat zijn de effecten

  • op de Natuur,
  • op de Stilte,
  • op de Cultuur Historische waarde,
  • op de Waterkwaliteit
  • op het uitzicht
  • op de beleving van omwonende en recreanten

Daarnaast is, naar ons idee, het nut en de noodzaak voor deze vaarverbinding nog nooit aangetoond.

Zicht
De Gemeente Wijdemeren zegt het zicht op het water te willen behouden dit staat o.a. in “Kern van de Gemeente Wijdemeren”. In werkelijkheid wordt het zicht opgeofferd voor economische belangen. Op dit moment zijn er twee bouwprojecten; Porseleinhaven en West End, daarbij komt nu de vaarverbinding Hilversumskanaal – Loosdrechtse plassen. Het zicht op het water verdwijnt grotendeels door deze projecten, de VBLP verwijt de Gemeente dat zij zich alleen aan haar visie houdt als het haar uitkomt!

Ons voorstel
Het voorstel van de VBLP, gebruik de 7 miljoen euro om de bestaande sluizen, heulen, en vaarverbindingen op te knappen. Daar hebben alle watersportondernemers en watersport-recreanten binnen Loosdrecht profijt van!

Wij vragen uw aandacht. We hebben uw steun hard nodig. Klik op de link en meldt u aan.  
Wordt lid of donateur.