Over “de Werkgroep Behoud Loenderveense Plas”.

Wij, bewoners van de Horndijk beschermen dit prachtige gebied  De Loenderveense Plas tegen de plannen van de gemeente en Provincie  om een kanaal te maken voor de pleziervaart.  Geen kanaal door de Loenderveense plas. Het is een uniek Stiltegebied en Natura 2000-gebied. Er verblijven beschermde vogels, zoals de Purper Reiger, Zwarte Stern, Grote Karekiet en Roerdomp.